Internationaal rekenkameronderzoek naar publiek-private samenwerking

Nu ook in het Nederlands:

Publiek-Private Samenwerking internationale en nationale studies van de Algemene Rekenkamer – Van Est en Van Montfort (2015)

Dit boekhoofdstuk is een herziene, uitgebreide en geactualiseerde versie van:

paper ppp – findings Netherlands Court of Audit (2013), paper prepared for the conference ‘Global challenges in PPP: cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?’,  Antwerp, 6-7 november 2013

bookchapter PPP (first proof) 2013, in: P. de Vries e.a., The Routledge Companion to public-private partnerships, Routledge, 2013, p.451 – 478.