Meer weerwerk nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen

Net verschenen het artikel ‘Meer weerwerk nodig van derde partijen in de gezondheidszorg’ van Meike Bokhorst en Cor van Montfort:

Meer weerwerk nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen – Van Montfort & Bokhorst (2015)

In het artikel wordt de denklijn uit het WRR-rapport ‘Van tweeluik naar driehoeken’ (2014, http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/van-tweeluik-naar-driehoeken/) toegepast op organisaties in de gezondheidszorg. De auteurs stellen:

“Het is noodzakelijk is om ‘derde partijen’, zoals cliënten, maar ook werknemers en maatschappelijke belanghebbenden vaker in te schakelen om de bestuurders en leden van de raad van toezicht scherp te houden. .… Deze structuuroplossing zien we als een noodzakelijke voorwaarde om gedrags- en cultuurveranderingen bij bestuurders en toezichthouders uit te lokken. Tegelijkertijd kunnen formele structuren alleen functioneren bij de gratie van een ‘dragende’ cultuur: de rol van derde partijen is alleen maximaal te benutten in een cultuur waarin tegenspraak normaal is en in alle lagen van de organisatie geaccepteerd is. Gedrag, cultuur en structuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Het artikel is verschenen in het boek ‘Zorg voor Toezicht’ onder redactie van Henk den Uijl en Ton van Zonneveld.