Onderzoek naar partnerships voor leefbare steden

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de steden. In dit onderzoeksprogramma aan de Universiteit van Tilburg gaan we na hoe publiek – private partnerships bijdragen aan leefbare steden.

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten:

  1. De groene stad: In dit deelproject worden projecten in steden over de hele wereld onderzocht die te maken hebben met stadsparken, daktuinen, groene corridors en ‘witte fietsen’.
  2. Wonen in de stad. In dit deelproject staat de huisvesting voor ouderen, armen en immigranten in grote steden in China en Nederland centraal.
  3. De veilige stad: In dit deelproject wordt onderzocht hoe burgers, bedrijven en overheden met elkaar samenwerken om steden veiliger te maken

Geen enkele aanpak is zomaar met succes te kopiëren naar een andere stad of een ander land. Daarom is de vraagstelling in elk deelproject dan ook: welke oplossingen werken, voor wie en onder welke condities?

In het onderzoek werken de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Delft samen. Ook de Renminuniversiteit en de Peking Universiteit in Beijng en de Urban Redevelopment Authority in Singapore dragen bij aan het onderzoek.
Meer weten of samenwerken? Stuur een email naar c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Zie ook het bericht ‘paper en presentatie over huisvesting voor migranten, armen en ouderen in China en in Nederland’ elders op deze website.

zie ook eerdere publicatie: Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities

en het paper ‘housing for livability’: Housing for livability – Van Montfort, Sun and Zhao (paper 2016 def)

Zorgvastgoed: effecten nog lang niet allemaal zichtbaar

De voorspelde negatieve gevolgen voor zorginstellingen van het scheiden van wonen en zorg, het langer zelfstandig blijven wonen door ouderen en het wegblijven van lichtere zorg lijken op het eerste oog uit te blijven. Maar deze negatieve gevolgen kunnen na 2018 alsnog optreden. Betere informatievoorziening over het vastgoedbeleid en de kostendekkendheid van het vastgoed bij de zorginstellingen is noodzakelijk.

Op 5 oktober 2016 verscheen een artikel dat Okke van der Maas, Claudia Noort-Verhoeff en ik schreven voor de Barometer Zorgvastgoed 2016.

Zie het artikel: effecten-nog-lang-niet-allemaal-zichtbaar