Book Partnerships for livable cities

Book Partnerships for livable cities

Due to urbanization processes the world’s cities are becoming congested and polluted, affordable housing is under pressure, and safety is becoming a major problem. This makes the livability of our cities a topic of increasing relevance and urgency. In order to keep cities livable, urban governments seek cooperation with other governments, companies, civil society organizations, and citizens. In this book we want to explore how partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities. Under which conditions are partnerships successful, and when do they contribute to the desired results? To find an answer to these questions we discuss examples of smart and innovative forms of collaboration and interaction between public and private actors in concrete practices in cities all over the world.

The central question in this book is: How do partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities and what can be learned from innovative and/or successful projects?

In this book we focus on three elements of livability:

‘green in the city’, such as parks, pedestrian areas, roof top gardens etc.

‘safety in the city’, such as smart tools for prevention and detection, gated communities or joint public-private neighborhood guards

– ‘affordable housing in the city’, such as social housing or cheap removable and temporary housing

With the book we want to offer both scientists and practitioners helpful insights in practices of partnerships and in the ways in which partnerships can contribute to a more livable urban environment. The book will be by Palgrave in one of its series.

Cor van Montfort: c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Ank Michels: a.m.b.michels@uu.nl

Vastgoed bij universiteiten – deel 2

Op 18 januari 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ´vastgoed bij universiteiten´. Zie voor de uitkomsten en de achtergronden van het onderzoek: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2018/01/18/vastgoed-bij-universiteiten .

Dit deel 2 gaat in op het vastgoedmanagement bij de universiteiten. In deel 1, dat in 2016 werd gepubliceerd, stond de rol van het ministerie van OCW en van de onderwijsinspectie centraal. Zie: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/10/06/vastgoed-universiteiten

Op 22 februari gaf ik een lezing over het rapport ‘Vastgoed bij universiteiten deel 2’ aan de Technische Universiteit Delft. Een verslag van deze bijeenkomst staat hier: Verslag presentatie TU Delft over vastgoedonderzoek .

Foto: Wouter Dreimöller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouter Dreimöller meldt op Linkedin over deze bijeenkomst: “Interessante toelichting vandaag van Cor van Montfort over onderzoek naar Vastgoedbeheer bij Universiteiten van de Algemene Rekenkamer bij de TU Delft. Conclusie: Meer aandacht voor Governance, rol RvT, Risico’s én Strategisch Vastgoedmanagement. Advies is zeker ook nuttig voor HBO’s, ROC’s en andere instellingen met publieke taken!”

Ook gaf ik op 2 maart 2018 voor het LOVUM, het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen, aan de Open Universiteit in Heerlen een presentatie over de resultaten van dit onderzoek.