Presentaties en workshops najaar 2018 en lopend onderzoek

Algemene Rekenkamer (2018)

 • Presentatie over vastgoed bij onderwijsinstellingen voor AT Osborne, 8-11-2018
 • Gastcollege Bekostigingssystematiek voor controllers van VOS/ABB, Utrecht, 10-10-2018
 • Presentatie Vastgoedonderzoeken Algemene Rekenkamer, internationale conferentie CIRRE, Groningen, 20-21 september 2018
 • Workshop ‘Verbeter de onderwijskwaliteit met behulp van verantwoording’, conferentie PO-raad, 8-6-2018
 • Briefing Tweede Kamer Verantwoordingsonderzoek ´Justitie en Veiligheid´, 24-5-2018
 • Moderator V100, Tweede Kamer, Den Haag, 18-5-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten – de rol van de medezeggenschap’, LOVUM, Open Universiteit, Heerlen, 2-3-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten’, TU Delft, 22-2-2018
 • Deelname aan expertsessie i.v.m. evaluatie scheiding ‘DAEB – niet DAEB’ in de sociale huisvesting, 15-2-2018

Trainingen, presentaties, gastcolleges en onderzoek in 2018

 • Presentatie op Kennismarkt Ministerie van OCW over de methodiek van group model building, 15-3-2018
 • Colleges Tilburg University, Toezicht, resultaat en verantwoording, derde jaarsvak bestuurskunde, april-mei 2018
 • Onderzoek ‘evaluatie riskmanager en compliance officer’, in opdracht van een Hogeschool (afgerond, juni 2018)
 • Key note speech Nut en noodzaak van governance codes op conferentie goed bestuur in de MBO-sector, Amersfoort, 12-6-2018
 • Panelvoorzitter, panel ‘How do we keep our cities livable?‘, EURA 2018 conference, Tilburg University, Tilburg, 23-6-2018
 • Cursus voor schoolleiders over public governance en publieke verantwoording,  Master Educational Leadership, Pentanova, Utrecht, 28-6-2018
 • Module over Goed bestuur, CPC-opleiding, VU Amsterdam, 2-10-2018
 • Filosofie voor bestuurders en toezichthouders: 31-10-2018 over rationaliteit en empathie

Lopend onderzoek en advies

 • Advies ‘versterking publieke verantwoording’ (deel 2) in opdracht van VO-raad
 • Driejarig onderzoek ‘evaluatie bestuursgericht toezicht Onderwijsinspectie’, in opdracht van Nationaal regie-orgaan Onderwijsonderzoek
 • Boekproject ‘partnerships for livable cities’, i.s.m. internationale studenten en onderzoekers