Publiek-private samenwerking op Aruba

In de maanden juni – september 2019 ben ik als extern projectleider werkzaam voor de Algemene Rekenkamer van Aruba. We doen daar met een klein team onderzoek naar de publiek-private samenwerking bij de aanleg van twee wegen op het eiland (de ‘Green Corridor’ en de ‘Watty Vos Boulevard’). We onderzoeken (onderdelen van) de onderliggende contracten, het contractmanagement, de onderlinge samenwerking tussen de betrokken ministeries en de informatievoorziening aan de Staten. Het rapport zal naar verwachting dit najaar worden gepubliceerd.