Presentaties en workshops najaar 2018 en lopend onderzoek

Algemene Rekenkamer (2018)

 • Presentatie over vastgoed bij onderwijsinstellingen voor AT Osborne, 8-11-2018
 • Gastcollege Bekostigingssystematiek voor controllers van VOS/ABB, Utrecht, 10-10-2018
 • Presentatie Vastgoedonderzoeken Algemene Rekenkamer, internationale conferentie CIRRE, Groningen, 20-21 september 2018
 • Workshop ‘Verbeter de onderwijskwaliteit met behulp van verantwoording’, conferentie PO-raad, 8-6-2018
 • Briefing Tweede Kamer Verantwoordingsonderzoek ´Justitie en Veiligheid´, 24-5-2018
 • Moderator V100, Tweede Kamer, Den Haag, 18-5-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten – de rol van de medezeggenschap’, LOVUM, Open Universiteit, Heerlen, 2-3-2018
 • Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten’, TU Delft, 22-2-2018
 • Deelname aan expertsessie i.v.m. evaluatie scheiding ‘DAEB – niet DAEB’ in de sociale huisvesting, 15-2-2018

Trainingen, presentaties, gastcolleges en onderzoek in 2018

 • Presentatie op Kennismarkt Ministerie van OCW over de methodiek van group model building, 15-3-2018
 • Colleges Tilburg University, Toezicht, resultaat en verantwoording, derde jaarsvak bestuurskunde, april-mei 2018
 • Onderzoek ‘evaluatie riskmanager en compliance officer’, in opdracht van een Hogeschool (afgerond, juni 2018)
 • Key note speech Nut en noodzaak van governance codes op conferentie goed bestuur in de MBO-sector, Amersfoort, 12-6-2018
 • Panelvoorzitter, panel ‘How do we keep our cities livable?‘, EURA 2018 conference, Tilburg University, Tilburg, 23-6-2018
 • Cursus voor schoolleiders over public governance en publieke verantwoording,  Master Educational Leadership, Pentanova, Utrecht, 28-6-2018
 • Module over Goed bestuur, CPC-opleiding, VU Amsterdam, 2-10-2018
 • Filosofie voor bestuurders en toezichthouders: 31-10-2018 over rationaliteit en empathie

Lopend onderzoek en advies

 • Advies ‘versterking publieke verantwoording’ (deel 2) in opdracht van VO-raad
 • Driejarig onderzoek ‘evaluatie bestuursgericht toezicht Onderwijsinspectie’, in opdracht van Nationaal regie-orgaan Onderwijsonderzoek
 • Boekproject ‘partnerships for livable cities’, i.s.m. internationale studenten en onderzoekers

Book Partnerships for livable cities

Book Partnerships for livable cities

Due to urbanization processes the world’s cities are becoming congested and polluted, affordable housing is under pressure, and safety is becoming a major problem. This makes the livability of our cities a topic of increasing relevance and urgency. In order to keep cities livable, urban governments seek cooperation with other governments, companies, civil society organizations, and citizens. In this book we want to explore how partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities. Under which conditions are partnerships successful, and when do they contribute to the desired results? To find an answer to these questions we discuss examples of smart and innovative forms of collaboration and interaction between public and private actors in concrete practices in cities all over the world.

The central question in this book is: How do partnerships between public and private actors contribute to the livability of cities and what can be learned from innovative and/or successful projects?

In this book we focus on three elements of livability:

‘green in the city’, such as parks, pedestrian areas, roof top gardens etc.

‘safety in the city’, such as smart tools for prevention and detection, gated communities or joint public-private neighborhood guards

– ‘affordable housing in the city’, such as social housing or cheap removable and temporary housing

With the book we want to offer both scientists and practitioners helpful insights in practices of partnerships and in the ways in which partnerships can contribute to a more livable urban environment. The book will be by Palgrave in one of its series.

Cor van Montfort: c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

Ank Michels: a.m.b.michels@uu.nl

Vastgoed bij universiteiten – deel 2

Op 18 januari 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ´vastgoed bij universiteiten´. Zie voor de uitkomsten en de achtergronden van het onderzoek: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2018/01/18/vastgoed-bij-universiteiten .

Dit deel 2 gaat in op het vastgoedmanagement bij de universiteiten. In deel 1, dat in 2016 werd gepubliceerd, stond de rol van het ministerie van OCW en van de onderwijsinspectie centraal. Zie: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/10/06/vastgoed-universiteiten

Op 22 februari gaf ik een lezing over het rapport ‘Vastgoed bij universiteiten deel 2’ aan de Technische Universiteit Delft. Een verslag van deze bijeenkomst staat hier: Verslag presentatie TU Delft over vastgoedonderzoek .

Foto: Wouter Dreimöller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouter Dreimöller meldt op Linkedin over deze bijeenkomst: “Interessante toelichting vandaag van Cor van Montfort over onderzoek naar Vastgoedbeheer bij Universiteiten van de Algemene Rekenkamer bij de TU Delft. Conclusie: Meer aandacht voor Governance, rol RvT, Risico’s én Strategisch Vastgoedmanagement. Advies is zeker ook nuttig voor HBO’s, ROC’s en andere instellingen met publieke taken!”

Ook gaf ik op 2 maart 2018 voor het LOVUM, het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen, aan de Open Universiteit in Heerlen een presentatie over de resultaten van dit onderzoek.

Verslag vastgoedconferentie en Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement

De Algemene Rekenkamer organiseerde op 16 november 2017 een dagvullende vastgoedconferentie gericht op vastgoed in de (semi-)publieke sector.

Voor een verslag van de dag, zie: https://rekenkamer.ccreader.nl/

Tijdens de conferentie is ook de Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement uitgereikt.

Voor de Handreiking, zie: Algemene Rekenkamer – Handreiking Basisprincipes Vastgoedmanagement

Artikel over vastgoed in de publieke sector

Op 5 oktober 2017 verscheen het artikel ‘Vastgoed in de publieke sector: de zorg voor doelmatigheid en draagvlak’ van Cor van Montfort, Okke van der Maas, Claudia Noort en Lieke van der Sanden in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017.

In dit artikel gaan we in op de resultaten van een aantal onderzoeken door de Algemene Rekenkamer naar publiek vastgoed. Uit deze onderzoeken hebben we aan de hand van een model voor goed vastgoedmanagement zes lessen voor de toekomst afgeleid.

artikel: Vastgoed in de publieke sector

Een engelstalige versie van het artikel hebben mijn collega Claudia Noort en ik op 12 september 2017 gepresenteerd op de conferentie ‘Rethinking urban global justice: an international academic conference for critical urban studies’ in Leeds.

Zie voor onze vorige publicatie over vastgoed in de Barometer Maatschappelijk vastgoed 2016: effecten-nog-lang-niet-allemaal-zichtbaar

 

 

Corporatie innovatie award

Als jurylid van de Corporatie Award 2017 had ik de eer om op 18 mei jl. de Corporatie Innovatie Award 2017 te mogen toekennen aan het team van Jan van Andel met een project van flexibele, verplaatsbare en duurzame woningen op Texel.

Hun vraag voor de Innovatie Challenge 2017 was: Wat zijn de kernelementen voor betaalbare duurzame woonruimte die geschikt is voor een onvoorspelbare toekomstige vraag naar wonen en waar na afloop waarde is gecreëerd voor de ‘lege ruimte’ die overblijft?”

Zie voor meer informatie: www.bestuurdersdebat.nl/winnaar.html

 

Panel ‘partnerships for livable cities’

On wednesday juni 28th we had during our panel at the ICPP3 conference in Singapore a very lively discussion about the topic of ‘partnerships for livable cities’. The participants presented examples from Baltimore, Nairobi, The Netherlands, Manilla and Hong Kong. We discussed:

 • Mechanisms of inclusion and exclusion: livable cities, but livable for whom? Certain forms of city planning and gentrification make a city more livable for high income groups, but less livable for the poor;
 • The importance of good governance (non corruption, regulation, accountability) as a precondition for succesfull partnerships and livability
 • The important role of mass media and forms of participatory monitoring especially if a good governance framework is missing;

Publisher Palgrave is very interested in publishing a book about the topic of partnerships for livable cities. Everybody who reads this message and is willing and able to contribute to such a book, please contact me at c.j.vanmontfort@tilburguniversity.edu

This is the link to the presentation of Ank Michels (Utrecht University) and myself about Partnerships for green cities:

Partnerships for green cities – presentation Singapore 2017 (2)

 

paperpresentatie op de conferentie China Urban Development

 

Op 6 mei 2017 presenteerde ik samen met Li Sun van de Universiteit van Leeds het paper ‘Institutional reforms in urban housing in China and in The Netherlands’ op de internationale conferentie China Urban development in Londen (5-6 mei 2017).

Dit is de link naar het paper:

Institutional reforms in urban housing in China and The Netherlands – Van Montfort Sun and Zhao (China urban development conference 2017) – def

Brilliant breakfast over goed bestuur


Verslag van de eerste brillliant breakfast bijeenkomst, georganiseerd door Platform 31

Bron: website Platform 31

“Cor van Montfort (Tilburg University / Algemene Rekenkamer) trapte de eerste editie van Brilliant Breakfast af op de vroege ochtend van 29 maart. De aanwezige partners leerden van Van Montfort dat goed bestuur een mechanisme vergt dat de menselijke zwakheid in toom houdt – iets waar we waarschijnlijk niet vaak bij stilstaan. Onder het genot van een vers ontbijt gingen de deelnemers in gesprek. Een directeur reageerde op een junior projectleider, een toezichthouder legde haar dilemma op tafel over de balans tussen vertrouwen en wantrouwen en moeilijkheden over goed bestuur in regionale samenwerkingsverbanden werden gedeeld.

Van Montfort wakkerde de creativiteit van de deelnemers aan tijdens een rondje ‘brainwriting’. Vragen van de aanwezigen circuleerden op papier door de zaal en werden beantwoord met tips en ervaringen van andere deelnemers. Er klonken geluiden over het doorbreken van ‘groepsdenken’ door een externe bij overleggen te betrekken. Er werd geopperd dat het verbaliseren of vastleggen van doelen een bepaalde verplichting met zich meebrengt om deze ook te behalen. Of deze te moeten toelichten wanneer ze niet behaald zijn.
Uiteindelijk vertrokken de deelnemers, afkomstig van onder meer het ministerie van BZK, een woningcorporatie, de gemeente Ede en meerdere adviesbureaus, naar hun werk met tips voor goed bestuur, een gevulde maag, nieuwe contacten en een dosis inspiratie.” Lees verder