Boekhoofdstuk over publiek-private samenwerking in Delhi, Beijing en Shanghai

Recent verschenen: A. Michels & C. van Montfort, Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities. Examples from Delhi, Beijing and Shanghai

Published in:
L. van den Dool, F. Hendriks, A. Gianoli and L. Schaap, The Quest for Good Urban
Governance. Theoretical Reflections and International Practices, Springer VS:
Wiesbaden, 2015,  p. 165-183 (chapter nine)

Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities – Michels and Van Montfort

Strategische keuzes van woningcorporaties in een veranderend krachtenveld (2015-2020)

Welke strategische keuzes maken woningcorporaties voor de periode 2015-2020 als gevolg van recente veranderingen in hun krachtenveld? Deze vraag stond centraal in de laatste fase van een meerjarig onderzoeksprogramma over de toekomst van woningcorporaties. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquêteonderzoek onder ruim honderd woningcorporaties en interviews met corporatiebestuurders en samenwerkingspartners.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat met betaalbaarheid en financiële continuïteit de komende jaren centraal zullen staan in de strategische overwegingen van woningcorporaties. Samenwerking in een netwerk van verschillende publieke en private partijen nog belangrijker dan voorheen. De onderzoekers pleiten in dit verband voor het ‘maatschappelijk ondernemen 2.0’. De kern daarvan bestaat uit:

– Een slimme en slanke bedrijfsvoering met een centrale positie voor de huurder.

– Het creëren  van maatschappelijke waarde door duurzaamheid, flexibiliteit en zorg voor kwetsbare groepen.

– Het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door nichemarkten te bedienen,  rentmeesterschap te tonen en zorg voor de leefomgeving te dragen.

– Het samenwerken in ketens en netwerken.

Download rapport: Van meedeinen naar koers zetten – Van Montfort, Schulz en Buwalda (2015)

Zie eerder rapport: Voorbij de waan van de dag – definitieve uitgave (2014)

Een evaluatiemodel voor partnerships

In het rapport “Governance Models and Partnerships in the urban water sector. A framework for analysis and evaluation” (2014) presenteren Cor van Montfort, Ank Michels en Andrea Frankowski (met als voorbeeld de drinkwatersector) een evaluatiemodel waarmee verschillende soorten partnerships kunnen worden geëvalueerd. Het rapport is mede gebaseerd op onderzoek naar publiek-private samenwerking in China en India (2011-2013). In het evaluatiemodel wordt onder andere rekening wordt gehouden met de specifieke context waarin het partnership  functioneert.

Het evaluatiemodel is op 10 april 2015 door Ank Michels en Cor van Montfort in Singapore gepresenteerd tijdens de conferentie “Design issues in public-private partnerships”, georganiseerd door de National University of Singapore en Insead.

Download rapport “Governance Models and Partnerships in the urban water sector. A framework for analysis and evaluation”: governance models and partnerships in urban water sector.

Tijdens diezelfde conferentie in Singapore hield Cor van Montfort ook een presentatie over rekenkameronderzoek naar publiek-private samenwerking. Zie:

paper ppp – findings Netherlands Court of Audit