Toezicht in en op organisatienetwerken: paden naar passend toezicht

Het eindrapport van ons actie-onderzoek naar toezicht in en op organisatienetwerken in het domein Sociaal Wonen is beschikbaar! Samen met 7 netwerken waarbij een of meer corporaties zijn betrokken, de VTW, het Ministerie van BZK en Aedes verkenden we waar je op moet letten bij het vormgeven van toezicht in en op organisatienetwerken:

Rapport: Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein van het sociaal wonen

Van Montfort, Kenis & Lindemann (2023) – Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken

Tools: Toezichtscan + paden naar passend Toezicht

Toezichtscan en paden naar passend toezicht

Artikelen: Paden naar passend toezicht & bouwstenen voor intern toezicht

Van Montfort, Kenis & Lindemann (2023) – Paden naar passend toezicht

Van Montfort & Kenis (2023) – 9 bouwstenen voor intern toezicht (Handvatten voor toezicht in en op organisatienetwerken) (def)

Interviews:

Passend toezicht op lokale netwerken: levert de samenwerking op wat je wilt? Interview Kenis & Van Montfort in Aedesmagazine (2023): Passend toezicht op lokale netwerken (aedesmagazine.nl)

In je omgeving ligt je bestaansrecht (interview Kenis & Van Montfort, Platform 31, april 2023, p. 50-51): Magazine Meer bereiken met organisatienetwerken def

Het onderzoek wordt de komende jaren in het EISON-project voortgezet (zie bericht van 21 juni 2021) en uitgebreid met een brede waaier aan typen netwerken in de domeinen Onderwijs (Passend Onderwijs), Veiligheid, Zorg en Sociaal Wonen. Voor informatie zie:

Welcome to EISON! | Tilburg University

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *