Workshops en masterclasses – voorjaar 2019

13 februari 2019 (met Jedid-Jah Jonker, Algemene Rekenkamer):  masterclass bij Nyenrode over effectmeting in rekenkameronderzoek en evaluatie-onderzoek. We bespraken diverse methoden om beleidseffecten te meten en gingen daarbij o.a. ook in op de techniek van de group model building.

26 maart 2019 (met Meike Bokhorst, WRR en Universiteit van Utrecht): workshop tijdens het Toezichtfestival van de Inspectieraad met als titel De toren van Babel. Spraakverwarring in toezichtland. We discussieerden met de zaal over manieren waarop de toezichthouders hun onafhankelijkheid kunnen bewaren in een dynamisch krachtenveld waarin de overheid, de samenleving, interne toezichthouders en klanten allemaal hun eisen stellen.

5 april 2019 (met Mark Moolhuizen van Van Doorne Advocaten): masterclass Publiek-private samenwerking voor wethouders. We gingen in op de begrippen publiek en privaat en op diverse vormen van samenwerking, variërend van ad hoc en informeel  tot langdurig, gelaagd en formeel. Elke vorm kent zijn eigen succes- en faalfactoren en optimale juridische vormgeving.

Binnenkort:

  • Lezing bedrijfsvoering en verantwoording, kennisnetwerk controllers, Utrecht, 23-5-2019
  • Filosofiesessies voor bestuurders en toezichthouders (i.s.m. Overdenkwerk), Amersfoort. Over ‘Rechtvaardigheid’ op 2-7-2019 en twee tweedaagse bijeenkomsten op 15-16 oktober 2019 en 6-7 november 2019
  • Presentatie VOS – ABB over Publieke verantwoording, Utrecht, 19-6-2019
  • Masterclasses Goed bestuur, Pentanova, Utrecht, 20-6-2019 en Zwolle, 4-7-2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *