Een evaluatiemodel voor partnerships

In het rapport “Governance Models and Partnerships in the urban water sector. A framework for analysis and evaluation” (2014) presenteren Cor van Montfort, Ank Michels en Andrea Frankowski (met als voorbeeld de drinkwatersector) een evaluatiemodel waarmee verschillende soorten partnerships kunnen worden geëvalueerd. Het rapport is mede gebaseerd op onderzoek naar publiek-private samenwerking in China en India (2011-2013). In het evaluatiemodel wordt onder andere rekening wordt gehouden met de specifieke context waarin het partnership  functioneert.

Het evaluatiemodel is op 10 april 2015 door Ank Michels en Cor van Montfort in Singapore gepresenteerd tijdens de conferentie “Design issues in public-private partnerships”, georganiseerd door de National University of Singapore en Insead.

Download rapport “Governance Models and Partnerships in the urban water sector. A framework for analysis and evaluation”: governance models and partnerships in urban water sector.

Tijdens diezelfde conferentie in Singapore hield Cor van Montfort ook een presentatie over rekenkameronderzoek naar publiek-private samenwerking. Zie:

paper ppp – findings Netherlands Court of Audit