Strategische keuzes van woningcorporaties in een veranderend krachtenveld (2015-2020)

Welke strategische keuzes maken woningcorporaties voor de periode 2015-2020 als gevolg van recente veranderingen in hun krachtenveld? Deze vraag stond centraal in de laatste fase van een meerjarig onderzoeksprogramma over de toekomst van woningcorporaties. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquêteonderzoek onder ruim honderd woningcorporaties en interviews met corporatiebestuurders en samenwerkingspartners.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat met betaalbaarheid en financiële continuïteit de komende jaren centraal zullen staan in de strategische overwegingen van woningcorporaties. Samenwerking in een netwerk van verschillende publieke en private partijen nog belangrijker dan voorheen. De onderzoekers pleiten in dit verband voor het ‘maatschappelijk ondernemen 2.0’. De kern daarvan bestaat uit:

– Een slimme en slanke bedrijfsvoering met een centrale positie voor de huurder.

– Het creëren  van maatschappelijke waarde door duurzaamheid, flexibiliteit en zorg voor kwetsbare groepen.

– Het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door nichemarkten te bedienen,  rentmeesterschap te tonen en zorg voor de leefomgeving te dragen.

– Het samenwerken in ketens en netwerken.

Download rapport: Van meedeinen naar koers zetten – Van Montfort, Schulz en Buwalda (2015)

Zie eerder rapport: Voorbij de waan van de dag – definitieve uitgave (2014)