Boekhoofdstuk over publiek-private samenwerking in Delhi, Beijing en Shanghai

Recent verschenen: A. Michels & C. van Montfort, Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities. Examples from Delhi, Beijing and Shanghai

Published in:
L. van den Dool, F. Hendriks, A. Gianoli and L. Schaap, The Quest for Good Urban
Governance. Theoretical Reflections and International Practices, Springer VS:
Wiesbaden, 2015,  p. 165-183 (chapter nine)

Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities – Michels and Van Montfort