Uitvoerbaarheid, rolvastheid en efficiencywinst

Uit de ‘De Staat van de Rijksverantwoording’ (Algemene Rekenkamer, 2016):

“Dit en voorgaande kabinetten hebben in hoog tempo meerdere fusies, taakuitbreidingen en hervormingen bij rijksorganisaties doorgevoerd. De uitvoerbaarheid daarvan, de rolverdeling tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer en de beoogde efficiencywinst komen door de vele wijzigingen in het Rijk in het gedrang. Een volgend kabinet zou meer de tijd moeten nemen voor een goede voorbereiding om problemen bij het realiseren van een efficiĆ«nte en
kwalitatief goede uitvoering van publieke taken te voorkomen.”

Zie: http://www.rekenkamer.nl/2015-staatrijksverantwoording, par. 3.4.