Workshops en masterclasses augustus – oktober 2019

  • Masterclass Leergang Bestuur en Toezicht, Zijlstra-instituut VU, 24-9-2019
  • Presentatie tussenresultaten evaluatie bestuursgericht toezicht door de Onderwijsinspectie, Utrecht, 28-9-2019
  • Gastcollege ‘Freedom and the Good Life’, VU Amsterdam, 2-10-2019
  • Masterclass Publiek-private samenwerking (i.s.m. Van Doorne) voor wethouders, 4-10-2019
  • Masterclass Verantwoording en verzelfstandiging, Leergang Certified Public Controller, Zijlstra-instituut VU, 8-10-2019
  • Presentatie over de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB), Universiteit van Amsterdam, 10-10-2019
  • Filosofische denksessie voor bestuurders en toezichthouders (i.s.m. Overdenkwerk), Amersfoort. Over ‘Pathos & Logos’ op 15 en 16 oktober 2019 in Leusden
  • Presentatie over verantwoording, Ministerie van OCW, denksessie Verantwoording, over perspectieven op verantwoording en actienetwerken rondom verantwoording in het Voortgezet Onderwijs, 28-10-2019, Den Haag