Rapport Algemene Rekenkamer Aruba over publiek-private samenwerking

Op dinsdag 26 november 2019 publiceerde de Algemene Rekenkamer van Aruba het rapport Publiek Private Samenwerking. Een onderzoek naar het contractbeheer en de infIk was als extern projectleider verbonden aan dit project.ormatievoorziening bij de projecten Green Corridor en Watty Vos Boulevard’. Ik was als extern projectleider verbonden aan dit project. We hebben de volgende onderwerpen onderzocht: (onderdelen van) de onderliggende contracten, het contractmanagement, de onderlinge samenwerking tussen de betrokken ministeries en de informatievoorziening aan de Staten.

Het rapport kan hier worden gedownload: https://rekenkamer.aw/pages/wp-content/uploads/pdf/rapporten/Rapport-PPS-met-cover.pdf

De rekenkamer trekt vier conclusies:

  • Het projectmanagement van beide projecten is op de onderzochte onderdelen op orde.
  • De samenwerking tussen de Dienst Openbare Werken en de Dienst Financiën zou moeten worden vebeterd. De Dienst Financiën zou beter in positie moeten worden gebracht.
  • De informatievoorziening aan de Staten (o.a. de verplichte tussenrapportages) kan worden verbeterd: minder details en een betere koppeling van financiële en niet-financiële informatie
  • De financiële dekking op de lange termijn van beide projecten is nog steeds onduidelijk. Dit vormt een financieel risico voor het Land.

Het rapport is tijdens een besloten zitting aan de Staten gepresenteerd en uitvoerig bediscussieerd. Daarna is het rapport tijdens een druk bezochte persconferentie toegelicht aan de pers.