Van rekenschap naar reflectie

Verantwoording hoeft voor scholen geen ‘moetje’ te zijn! Verantwoording kan ook bijdragen aan een lerende organisatie, draagvlak in de omgeving en aan publieke waarde creatie. Lees ons rapport ‘Van rekenschap naar reflectie’ met tips, tools en praktijkervaringen en maak een zelfanalyse met de Verantwoordingsscan.

Van Rekenschap naar Reflectie (2021) – Van Montfort, Lindemann, Kuitenbrouwer en Bokhorst

Zie ook: https://www.vo-raad.nl/nieuws/eindrapport-project-versterking-verantwoording-inzichten-tips-en-werkwijzen-uit-de-praktijk-gebundeld