Effectieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein sociaal wonen

Met zeven woningcorporties zijn we van start gegaan met het tweejarige project Effectieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein sociaal wonen. Het project sluit aan bij het onderzoeksprogramma uit het vorige bericht dat zich richt op het toezicht op organisatienetwerken in het onderwijs, de zorg, veiligheid en sociaal wonen. Basisvraag is: hoe kunnen we het interne en externe toezicht zo inrichten dat het toezicht geen hindermacht is bij het functioneren van organisatienetwerken en daarmee het oplossen van complexe maatschappelijke problemen in de weg zit, maar juist bijdraagt aan de oplossen van deze maatschappelijke problemen.

De corporaties die meedoen zijn: Havensteder, Rochdale, Wonen Limburg, Trivire, Zayaz, Bo-Ex en Den Helder. De maatschappelijke vraagstukken variëren van duurzaamheid (warmtenet/aardgasvrij), armoedebestrijding, beschermd wonen, woon-zorgcombinaties, differentiatie van de woningvoorraad tot gebiedsontwikkeling.

Het project is een samenwerkingsverband van de deelnemende corporaties, de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW), Aedes, de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vrije Universiteit (VU), Tilburg University (TiU) en Wisselwerkers.

 

Onderzoeksprogramma gehonoreerd: Toezicht op organisatienetwerken in onderwijs, zorg, veiligheid en sociaal wonen

Veel maatschappelijke vraagstukken vereisen samenwerking in organisatienetwerken. Het bestaande toezicht is niet geschikt voor netwerken. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in de domeinen zorg, sociaal wonen, onderwijs en veiligheid. De kennis uit dit onderzoek wordt vertaald in een toolbox en een onderwijsmodule.

Wetenschappelijk kernteam: Patrick Kenis (Tilburg University), Cor van Montfort (Vrije Universiteit/Tilburg University), Melanie Ehren (Vrije Universiteit), Mirella Minkman (Tilburg University) en Joerg Raab (Tilburg University).

Zie:

De drie winnende onderzoeksprogramma’s voor Vernieuwing van Toezicht zijn bekend | Nieuwsbericht | Rijksinspecties

https://www.nwo.nl/nieuws/nwo-financiert-drie-nwa-onderzoeken-naar-toezichthouden-een-veranderende-maatschappij