Literatuurstudie Samenwerkingsverbanden

Als onderdeel van ons onderzoek naar publieke waardecreatie door samenwerkingsverbanden in het Middelbaar Beroepsonderwijs hebben we een (internationaal) literatuuroverzicht van samenwerkingsverbanden gemaakt:

Literatuuronderzoek samenwerkingsverbanden (def)

Meer weten over het onderzoek? Zie: Horizontale samenwerking en verantwoording door het mbo | Horizontale samenwerking in het MBO (hsvmbo.nl)