Selectie publicaties en papers (volledige teksten)

Onderzoeksrapport ‘Toezicht in en op organisatienetwerken: paden naar passend toezicht’, P. Kenis, C. van Montfort & B. Lindemann (2023): Van Montfort, Kenis & Lindemann – Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken (2023)

Onderzoeksrapport ‘Verduurzaming van publieke waarde door samenwerking in het MBO’ (2022): Verduurzaming van publieke waarde door samenwerking in het MBO (Eindrapportage, 2022)

Onderzoeksrapport ‘Van rekenschap naar reflectie’ (2021), Van Montfort, Lindemann, Kuitenbrouwer en Bokhorst: Van Rekenschap naar Reflectie (2021) – Van Montfort, Lindemann, Kuitenbrouwer en Bokhorst

Artikel ‘Vernieuwd Toezicht: wat levert het op?’, Didactief oktober 2020: Honingh, Van Montfort & Ehren (2020) – Vernieuwd toezicht- wat levert het op?

Onderzoeksrapport: ‘Effecten van het Vernieuwde Onderwijstoezicht’, Marlies Honingh, Melanie Ehren, Cor van Montfort e.a. (2020): Effectstudie van het Vernieuwde Onderwijstoezicht (2020)

Boek: ‘Partnerships for livable cities’, Cor van Montfort & Ank Michels (eds.) (2020): Van Montfort & Michels (2020) – Partnerships for livable cities (book)

Boekhoofdstuk: ‘Introduction’, Cor van Montfort & Ank Michels. In: Partnerships for livable cities, Cor van Montfort & Ank Michels (eds.) (2020): Van Montfort & Michels (2020) – Introduction (Ch. 1)

Boekhoofdstuk: ‘From Gray to Green cities: Tilburg, Melbourne, San Jose, and Cape Town’, Cor van Montfort & Ank Michels. In: Partnerships for livable cities, Cor van Montfort & Ank Michels (eds.) (2020): Van Montfort & Michels (2020) – From gray to green cities (Ch. 4)

Boekhoofdstuk: ‘Conclusions: The dynamic and fluid world of Partnerships’, Ank Michels & Cor van Montfort. In: Partnerships for livable cities, Cor van Montfort & Ank Michels (eds.) (2020): Michels & Van Montfort (2020) – The dynamic and fluid world of partnerships (Ch. 17)

Boekhoofdstuk: ‘Toekomst voor Toezicht’, in: in: Inspectieraad – Reflecties op de staat van het toezicht, Den Haag, 2019, p. 98 – 111: Cor van Montfort – toekomst voor toezicht – de governancebenadering onder de loep (2019)

Onderzoeksrapport: ‘Met vertrouwen verantwoorden’, VO-raad, Utrecht, 2019: C. van Montfort & M. Bokhorst – Met vertrouwen verantwoorden (2019)

Artikel: ‘Het vernieuwde toezicht in het onderwijs. Hooggespannen verwachtingen van kwaliteitszorg, bestuurskracht en maatwerk’, Marlies Honingh, Melanie Ehren & Cor van Montfort, in: Bestuurskunde 2018 (27) 4, p. 19-29: Het vernieuwde toezicht in het onderwijs – Honingh, Ehren & Van Montfort (2018)

Artikel: ‘Stability by Change.The changing public-private mix in social welfare provision in China and the Netherlands’, Cor van Montfort, Li Sun and Ying Zhao, in: Journal of Chinese Governance, volume 3, issue 4, 2018: Stability by Change – Van Montfort, Sun & Zhao (2018)

Boekhoofdstuk: ‘Publiek-Private Samenwerking: internationale en nationale studies van de Algemene Rekenkamer’, Diny van Est & Cor van Montfort, in: Maurits Sanders (red.), Publiek-private samenwerking. Kunst van het evenwicht (tweede druk), Boom, Den Haag, p. 169 – 185: Van Est en Van Montfort – Publiek-Private_Samenwerking_hfdst10 (2e druk, 2018)

Artikel ‘Algemene Rekenkamer: informatie maatschappelijk vastgoed kan beter’ (in: Bouwstenen voor Sociaal, In Control!, 2017, p. 8-10): Informatie over maatschappelijk vastgoed kan beter – In Control (2017)

Paper ‘Public real estate in transition – The quest for efficiency, flexibility and legitimacy’ (RC 21,Leeds, 11-13 September 2017): Paper RC21 – Van Montfort & Noort – Public real estate (250817)

Artikel over vastgoed in de publieke sector (in: Jan Veuger et al. – Barometer Maatschappelijk Vastgoed, 2017, p. 41-55): Vastgoed in de publieke sector – de zorg voor doelmatigheid en draagvlak (2017)

Artikel over ontwikkelingen rond zorgvastgoed 2010 – 2016: effecten-nog-lang-niet-allemaal-zichtbaar – Van Montfort,Van der Maas en Noort-Verhoeff (2016).

Paper over sociale huisvesting in China en in Nederland (IIAS-IASA conference Chengdu, september. 2016): Housing for livability – Van Montfort, Sun and Zhao (paper 2016 def)

Meer weerwerk nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen – Van Montfort & Bokhorst (2015)

Publiek-Private Samenwerking internationale en nationale studies van de Algemene Rekenkamer – Van Est en Van Montfort (2015)

Geloofwaardigheid van maatschappelijke ondernemingen – Van Montfort (2015)

Urban governance and partnerships in Indian and Chinese cities – Michels and Van Montfort (2015)

Van meedeinen naar koers zetten – Van Montfort, Schulz en Buwalda (2015)

Column – Combinaties van wonen en zorg – column 7 januari 2015

De rol van de OR bij toezicht – Bokhorst & Van Montfort (2014)

Stability and change. The public-private mix in social welfare provision in the Netherlands and its relevance for China – Van Montfort & Sun (2014, in Chinese, Social Security Studies, nr. 20, p. 152-160)

Governance models and partnerships in the urban water sector. A framework for analysis and evaluation – Van Montfort, Michels & Frankowski (2014)

Op maat voor later – maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen (WRR, 2014)

Column – Woningcorporaties zijn niet uniek – column 4 november 2014

Woningcorporaties vergeleken met onderwijs en zorg – Van Montfort, Buwalda-Groeneweg & Goodijk (2014)

Meer dan onderzoek alleen (laatste concept) – Van den Broek & Van Montfort (2014)

Voorbij de waan van de dag – Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland (2014)

Silent ideologies in public services – Van Dooren, Van Montfort & Michels (2014)

Paper – Public – private partnerships. International and national audit findings – Van Est & Van Montfort (2013)

Partnerships as a contribution to urban governance in India and China – Michels & Montfort (2013)

Paper – Stability by change – Van Montfort and Sun – Seminar “The future of work, care and welfare in Europe and China”, Beijing, 24 en 25 september 2013

Public-private partnerships: international audit findings – Boers, Hoek, Van Montfort & Wieles (first proof) (2013)

Toezichthouden en archiveren – Van de Griek & Van Montfort (2013)

short paper (not presented) – The (non-)credible hybrid, a model to analyze hybrid organizations and to discuss their credibility – Karré & Van Montfort (2013)

Paper – Governance of ppp in India and China – Michels & Van Montfort (2013) voor conferentie Institutional voids 13 mei 2013

De nieuwe Code goed bestuur hogescholen – Jonkman & Van Montfort (2013)

Stille ideologie in beleid en bestuur – Van Montfort, Michels & Van Dooren (2013)

Stille ideologie (2e proef) – Van Montfort, Michels en Van Dooren (2012)

Essay over PPS in sociale veiligheid – Universiteit van Tilburg (2012)

Geen toekomst zonder pijn – Brandsen & Van Montfort e.a. (2012)

Botsende waarden in de corporatiesector – Karré & Van Montfort (2011)

De nieuwe strengheid – Van Montfort (2011)

Goed bestuur in de kinderopvangsector – De Koning, Van Montfort & Peij (2010)

Liberalisering onder hoogspanning – Smulders & van Montfort (2010)

Lokale rekenkamers bij de les – van den Dool & Van Montfort (2010)

De taal van de bestuurskunde (2010)

Codes of ethics and codes of practice – Oude Vrielink & Van Montfort (2009)

Verslaggeving en verantwoording bij zbo s en rwt’s – Ester, Van Montfort & Neelissen (2009)

Verantwoording aan departementen – Van Montfort (2009)

Raden van toezicht – Boers & Van Montfort (2009)

Verbonden verantwoordelijkheden – Van Duivenboden, Vermaas, Van Montfort & Van Houut (2009)

Paper – Good governance and public private arrangements VU conference, Amsterdam (2009)

Tussen willen en weten – Van Montfort, Michels & Van der Steen (2008)

Over goed bestuur, dynamiek en diversiteit in de PGO-sector – Van Montfort, Oude Vrielink & Boers (2008)

Besturen van het onbekende (2008) – spreekversie met plaatjese (Boom/Lemma) –

Besturen van het onbekende (oratie)

Toezicht en evaluatie in de schemerzone (2007)

Wetgeving en codificatie van toezicht en verantwoording bij hybride organisaties (2005)

Enhancing public accountability in The Netherlands – Hoek, Van Montfort & Vermeer (2005)

Ruimte voor goed bestuur – WRR webpublicatie 2 (2004)

Bestuurlijke samenwerking en democratische controle (ROB-advies, 2000)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *