Effectstudie naar het Vernieuwde Onderwijstoezicht

De effectstudie naar het Vernieuwde Onderwijstoezicht is gepubliceerd. De studie is uitgevoerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zie: Effectstudie van het Vernieuwde Onderwijstoezicht (2020)

Voornaamste conclusies:

  1. De beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het Vernieuwde Toezicht gaat vooral uit van de wijze waarop het bestuur, in interactie met de omgeving de onderwijskwaliteit verbetert, maar doet onvoldoende recht aan het samenspel van processen binnen onderwijsorganisaties om onderwijskwaliteit te verbeteren.
  2. De nadruk op verbetering via het bestuur betekent dat de inspectie maar ten dele aangrijpt op processen die onderwijskwaliteit beïnvloeden.
  3. De effecten van het Vernieuwde Toezicht op onderwijskwaliteit zijn (nog) niet vast te stellen.
  4. De dubbele ambitie van het Vernieuwde Toezicht om te waarborgen en te stimuleren en de onduidelijkheid in hoe beiden worden ingevuld leidt in het veld tot onzekerheid en verwarring en daardoor voelen niet alle besturen zich uitgenodigd om ‘het eigen verhaal te vertellen’, te investeren in ‘eigen aspecten van kwaliteit’ en invulling te geven aan de eigen besturingsfilosofie.

Aanbevelingen voor de inspectie
Aanbeveling 1: Herijk de beleidstheorie achter het VT en houd daarbij rekening met het fit dat er meerdere routes zijn om tot betere onderwijskwaliteit te komen (zie de relaties in het causale relatiediagram, in Figuur 3).
Aanbeveling 2: Wees bij inspectiebezoeken duidelijk over het doel en het onderzoekskader. Maak duidelijk waar ‘het
eigen verhaal ‘ van de instelling en waar ‘externe normen’ (zoals wetgeving en inspectiekader) leidend zijn.
Aanbeveling 3: Houd als inspectie gezien de beperkte en indirecte bijdrage die de inspectie kan leveren aan het leren en verbeteren, de eigen toezichtambities op dit punt realistisch.
Aanbeveling 4: Bepaal voorafgaand aan, en tijdens een inspectiebezoek waar de inspectie ten aanzien van ‘leren en verbeteren’ de meeste toegevoegde waarde kan hebben en stem daar je toezicht op af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *